DANIŞMANLIK HİZMETİ

Şartların değişken olduğu serbest piyasa aktörlerinden kurumlar ile tüm işletmelerin, Ar-Ge ve yatırımlarının planlanmasından geliştirilecek projelere gerekli desteğin sağlanabilmesine kadar geçen süreçte, dikkatli adımlar atması ve tecrübelerden faydalanması ihtiyacı doğmuştur. Bu noktada etkin bir iş ortağı tarafından desteklenen firmaların çok daha başarılı sonuçlar aldıkları görülmektedir.

YENİ DEPO RAF SİSTEMLERİNİN TASARIMI

Depo Raf sisteminin tasarımı,  Depo raf sistemim Statik-Dinamik (deprem) hesaplarının yapılması, Depo raf Sistemlerinin Statik Dinamik hesap raporlarının hazırlanması, Depo raf istemlerinin metraj çalışması malzeme envanterinin çıkarılması malzeme listelerinin oluşturulması. Depo raf sisteminin varsa saha zemin radye temel, bodrum katlı depo raf sistemlerinin beton tasarımı,

MEVCUT DEPO RAF SİSTEMLERİNİN HESABI

Mevcut depo raf sisteminizin ,deponuzun kontrolü,denetimi,statik ve dinamik hesap kontrolü, rafların taşıma kapasite hesapları, proje deprem yönetmeliğine uygunluğu, ulusal ve uluslar arası yönetmeliklere uygunluğu açısından kontrolünü yapıyoruz.

ANAHTAR TESLİM DEPO RAF SİSTEMLERİNİN PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

Depo Raf Sistemi Tasarımı; Güvenlik

Kullanıcı Ulusal ve Yerel yönetmeliği gözden geçirip güvenlik önlemler için ihtiyaçları belirlemekle yükümlüdür. Talep; araç geçiş sıklığı, koridor genişliği v. Gibi yerel durumlara bağlıdır. Kaza çarpışmaların sayısı; iyi idari yönetim, operatör disiplini, güvenlik...

daha fazla bilgi edinin

YILLIK TECRÜBE

                    YILLIK

PROJE

AR-GE

Daha iyi bir ürün için araştırma ve geliştirme yatırımları yapılmaktadır…

İnovasyon

Ürün tasarım ve teknolojisinin müşteri taleplerini karşılayabilmesi için sürekli olarak yenilikler yapılmaktadır…

Teknoloji ve Üretim

Müşterilerimiz taleplerini karşılayabilecek en yeni teknolojiler ürünlerimizde kullanılmaktadır.